Persbericht

persbericht
De Consumentenombudsdienst stelt met veel trots zijn achtste jaarverslag voor. Het jaarverslag geeft een beeld van de werking en resultaten van de Consumentenombudsdienst doorheen het werkingsjaar 2022.

14.119 mensen vonden hun weg naar de Consumentenombudsdienst in 2022. Sinds het uitbreken van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen, is het aantal dossiers op een constant, hoog niveau gebleven. In 3.635 dossiers werd een bemiddeling opgestart tussen consument en onderneming, met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing. 3.846 dossiers werden doorgestuurd via het unieke loket van de Consumentenombudsdienst. In de overige dossiers ontving de consument of de onderneming gerichte informatie. Hoe dat in zijn werk gaat, ziet u in een oogopslag in ons nieuw en overzichtelijk jaarverslag!

De buitengerechtelijke geschillenregeling in België werkt en heeft een stevige basisIn 2022 vonden meer dan 76.000 consumenten hun weg naar een ombudsman in een gereguleerde sector en werden er meer dan 23.000 oplossingen gevonden. Ombudsdiensten doen dat snel, gratis en doeltreffend en dragen bij aan het vertrouwen van de burger in onze Belgische economie. 

 

Veel leesplezier!